سد معبر یک پدیده ناخوشایند و در واقع نوعی مردم‌آزاری به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار نارین، یکی از نمادهای بارز نقض حقوق شهروندان پدیده سد معبر است که متاسفانه موارد آن نیز به وفور در سطح شهر میبد قابل مشاهده است.

هر چند مسئله سدمعبر بیشتر از ناحیه کسبه و بازاریان عادی روی می‌دهد و نارضایتی شهروندان را در پی دارد، اما یک فروشگاه زنجیره‌ای در میبد، اکثر اوقات اقدام به مسدود نمودن کامل پیاده‌رویی در مرکز شهر برای تخلیه بار می‌نماید.

شهروندی ضمن ارسال این موضوع به نارین‌خبر از مسئولان خواسته برای رفع آن اقدام کنند.