رئیس زندان اردکان گفت: به همت شورای صلح زندان و همچنین حمایت نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، 2 نفر زندانی محکوم مالی با عنایت و توجه خیرین، آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

به گزارش نارین‌خبر، حسن مددی مقدم روز سه‌شنبه به ایرنا افزود: این دو از مددجویانی بودند که مدتی را در زندان اردکان تحمل حبس می نمودند که با کمک خیرین آزاد و کلیه بدهی های این زندانیان به مبلغ یکصد میلیون ریال پرداخت و از شاکیان ایشان رضایت اخذ شد.

وی اضافه کرد: با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و در جهت کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس سرپرست خانواده به واسطه ارتکاب جرم های مختلف ، زندانیان دارای محکومیت‌های مالی شناسایی و تا حد ممکن از سوی مددکاران و شورای صلحی مستقر در زندان با شاکیان این افراد رایزنی به عمل می‌آید.

رئیس زندان اردکان ادامه داد: چنانچه رضایتی با پرداخت وجه مالباخته انجام شود، خیرین محترم تا حد توان در این عمل خداپسندانه شرکت و موجب ترمیم بخشی از ناهنجاری های جامعه می‌شوند.

مددی مقدم همچنین از محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و دیگر خیرین تشکر کرد.