سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد گفت: این مرکز تعداد یک‌هزار نسخه نشریه به مراکز فرهنگی مناطق محروم اهدا کرده است.

به گزارش نارین، «داود پاک‌طینت» با اشاره به انجام مرحله اول مبادله و اهدا نشریات در این مرکز گفت: این مرکز در مرحله اول، مبادرت به اهدای یک‌هزار نسخه مجله و نشریات عمومی و تخصصی به سازمان‌ها، نهادها و مهمان شهرهای استان کرده است.

وی همچنین از آغاز مرحله دوم این فرآیند خبر داد و افزود: ادارات و نهادهای مختلف می توانند برای تکمیل و غنی‌سازی بخش نشریات مراکز فرهنگی خود در مناطق محروم، به این مرکز مراجعه نمایند.

گفتنی است مجموعه مبادله و اهدا در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، وظیفه تامین منابع مخازن کتابخانه ملی را به عهده دارد و در همین راستا با مراکز ایران شناسی، اسلام شناسی و نیز کتابخانه های ملی خارج از کشور، ارتباط فرهنگی دارد و همچنین منابع مازاد دریافتی را به مراکز فرهنگی داخل کشور با رویکرد تجهیز مناطق محروم ارسال می کند.