معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد گفت: 57 هزار و 972 نیازمند از خدمات کمیته امداد استان یزد استفاده می‌کنند که از این تعداد 39هزار و 55 نفر تحت حمایت کمیته امداد استان یزد قرار دارند.

به گزارش نارین‌خبر، محمدحسین جمال‌پور بابیان اینکه هدف کمیته امداد توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان است، گفت: ۵۷ هزار و ۹۷۲ نیازمند از خدمات کمیته امداد استان یزد استفاده می‌کنند که از این تعداد ۳۹ هزار و ۵۵ نفر (۱۷ هزار و ۸۹۹ خانوار) تحت حمایت کمیته امداد استان یزد قرار دارند و ۹ هزار و هشت خانوار با جمعیت ۱۸ هزار و ۹۱۷ نفر به صورت موردی خدمات دریافت می‌کنند.

وی افزود: توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی، فراگیر کردن نظام جامع سلامت مددجویان، ارتقا کمک و کیفی خدمات حمایتی پایه اعم از مسکن، آموزش و معیشت نیازمندان، اولویت دادن به ارائه خدمات حمایتی به صورت قرض‌الحسنه ازجمله سیاست‌های کمیته امداد در برنامه پنج‌ساله ششم در بخش ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی برای توانمندسازی نیازمندان است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد گفت: طی شش‌ماهه نخست امسال ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در بخش‌های مختلف ازجمله تأمین هزینه‌های معیشتی، برنامه حمایت‌های اجتماعی، کمک به تأمین سلامت نیازمندان، بیمه خدمات درمانی، امور فرهنگی مددجویان، تأمین مسکن نیازمندان، کمک به امر ازدواج مددجویان، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کمک‌های موردی به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان موردی پرداخت شد.

شایان ذکر است: بخش دیگری از کمک‌های این نهاد به نیازمندان به صورت وام قرض‌الحسنه اشتغال و کارگشایی است، طی این مدت ۱۴ میلیارد و ۵۹۷ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به جامعه هدف تحت حمایت و نیازمندان موردی اعطاشده است که ۱۱ میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان در قالب تسهیلات اشتغال و خودکفایی و سه میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان به عنوان وام قرض‌الحسنه ضروری بوده است.