به مناسبت شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر، نمایشگاهی از اسناد امیرکبیر در قالب 25 سند در مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد برپا شد.

به گزارش نارین‌خبر به نقل از روابط عمومی مرکزاسناد و کتابخانه ملی استان یزد، اسناد نمایشگاه در بازه زمانی سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۳۱ شمسی و با  موضوعات اسناد شامل سواد دستخط ناصر­الدین شاه با عضد‌الملک، در باره لزوم حفظ و نگهداری از او اولاد امیر بعد از قتل وی و سپردن رسیدگی تمام مسائل مربوط به آن‌ها به عضد‌الملک؛ دستخط امیرکبیر با موضوعات کوچ شاه به علت نگرانی از شیوع بیماری در شهر، انتقاد از حمایت وزیر مختار[انگلیس] از میرعلی‌نقی‌خان و میرهاشم‌خان، دستخط امیرکبیر به شاه در باب مسائلی چون قرض از تجار خارجی، اختلاف نظر در اعطای لقب سرتیپی و گفتگو با مفتی هرات.حکم ناصرالدین‌شاه، در باره محافظت از امیرکبیر و خانواده‌­اش در زمان تبعید به کاشان، دستخط امیرکبیر به شاه مبنی بر ملاقات هم‌زمان محمدجعفر مجتهد آباده و امام جمعه اصفهان در یک روز و موافقت شاه با آن؛ ارسال نوشتجات وزرای مختار [دول روس و انگلیس] برای شاه، اعتراض شاه به بی‌طرف نبودن وزاری مختار در خصوص مسائل ایران و عثمانی و تأکید بر مالکیت ایران بر جزیره الخضر طبق عهدنامه.نامه امیرنظام به وزرای مختار دولتین روس و انگلیس و اعتراض به تجاوز رشیدپاشا به خاک ایران و نیز درخواست رفع اختلافات و تعیین حدود دو کشور ایران و عثمانی، دستخط­های امیرنظام درخصوص اعزام حمزه میرزا و قشون جنگی به مشهد برای مبارزه با ترکمانان، دستخط ناصرالدین­شاه به امیرنظام مبنی بر تبریک اتمام بنای عمارت ایشان، نظرخواهی ناصرالدین‌شاه از مهدعلیا، در مورد ازدواج ملک‌زاده خانم با امیرکبیر؛ [اعلام نظر مهد علیا] در خصوص واگذار کردن اختیار ازدواج ملک‌زاده به مصلحت شاه و بیان لیاقت امیر نظام برای این امر؛ دستخط ناصرالدین شاه خطاب به امیر نظام و صدور اذن ازدواج؛  هدیه یک قبضه قمه به امیر است.

این نمایشگاه از روز ۱۸ دی ماه در مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد دایر گردید و تا ۲۳ دی ماه ادامه دارد و بازدید همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۴ برای علاقمندان آزاد است..