مدیر گروه مدیریت کاهش خطر در حوادث استان یزد موتورسواری را معضلی جهانی عنوان کرد و گفت: 23 درصد مرگ‌ومیرها مربوط به موتورسواران است.

به گزارش خبرنگار نارین، دکتر محمدحسن جانفدا روز سه‌شنبه در نشست شورای سلامت شهرستان میبد با اشاره به برخی آمارهای موجود در زمینه حوادث و سوانح ترافیکی و تعداد افراد فوت شده در تصادفات استان، اظهار داشت: طی هشت‌ماهه سال‌جاری، ۱۴ نفر در شهرستان میبد در اثر سوانح و حوادث مربوطه به رانندگی فوت شده‌اند و این شهرستان از نظر حوادث ترافیکی در جایگاه دوم بعد از مرکز استان قرار دارد.

وی در ادامه افزود: در استان یزد، تعداد  ۳۱ موتورسوار در هشت‌ماهه سال ۹۷ در استان یزد فوت کردند.

مدیر گروه مدیریت کاهش خطر در حوادث استان یزد، موتورسواری را معضلی جهانی عنوان کرد و گفت: ۲۳ درصد مرگ‌ومیرها مربوط به موتورسواران است.

جانفدا، از مسئولان خواست با برنامه‌ریزی، تعیین شاخص‌ها و ارائه مباحث آموزشی در زمینه کاهش حوادث دلخراش ترافیکی تلاش کنند.