استاندار یزد با صدور احکام جداگانه‌ای، سه مشاور خود را برای امور جوانان، روحانیون و اقتصاد و سرمایه گذاری انتخاب کرد.

به گزارش نارین‌خبر، محمدعلی طالبی طی حکمی، آزاد معلم را به عنوان مشاور جوان خود منصوب کرد.

معلم مسئولیت کمیته جوانان ستاد انتخابات روحانی در استان یزد را بر عهده داشت.

استاندار یزد همچنین طی حکمی علی اکبر جعفری ندوشن را به عنوان مشاور اشتغال و سرمایه گذاری خود انتخاب کرد.

جعفری ندوشن مدتی مسئولیت مدیریت بورس استان یزد را بر عهده داشت.

محمدعلی طالبی همچنین در ابلاغی، حجت الاسلام عباس زارع را به عنوان مشاور استاندار در امور روحانیون منصوب کرد.

زارع از اعضای شورای اسلامی شهر یزد در دور چهارم فعالیت این شورا بود.