انباشت نخاله توسط برخی شرکت‌های صنعتی در اطراف میبد موجب شده چهره اراضی مجاور این شهر به طور کلی دگرگون شود.

به گزارش خبرنگار نارین، عدم مدیریت پسماندهای شهری در اطراف شهر میبد به ویژه در مناطق صنعتی این شهرستان سبب آلودگی‌های گوناگون شده است.

در حقیقت ریختن انبوهی از نخاله توسط برخی شرکت‌های صنعتی در اطراف میبد موجب شده چهره اراضی مجاور این شهر به طور کلی دگرگون شوند.

باید گفت در حالی شاهد انباشت نخاله‌های ساختمانی در اراضی اطراف شرکت‌های صنعتی میبد هستیم که قانونگذار برای عوامل خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز مجازات تعیین کرده است.

سوال مهم این است که شهرداری و دهیاری‌هایی که این گونه تخلفات در حوزه مدیریتی آنها انجام می‌شود تا چه اندازه عزم جدی در برخورد با این معضل و حفظ و صیانت از محیط زیست دارند؟

گوشه‌ای از وضعیت ناخوشایند انباشت نخاله در محدوده شهرک صنعتی میبد توسط نارین‌خبر به ثبت رسیده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.