معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان یزد گفت: 30یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان یزد نیازمند مسکن هستند.

به گزارش ناربن‌خبر، غلامرضا مشعل‌چی با ارائه گزارشی از مشارکت نیکوکاران یزدی در طرح های اکرام ایتام و محسنین گفت: ۳۰یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان یزد نیازمند مسکن هستند.

وی با بیان اینکه نیکوکاران یزدی می توانند در تامین نیازهای ایتام و فرزندان نیازمند غیر یتیم با این نهاد همکاری کنند، افزود: ۱۴ هزار و ۳۳۰ حامی نیکوکار در استان یزد حمایت ۴۱۵۲ یتیم و فرزند نیازمند غیر یتیم را در قالب طرح «اکرام ایتام» و «محسنین» بر عهده دارند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان یزد گفت: طرح اکرام ایتام از جمله طرح‌های حوزه مشارکت‌های مردمی این نهاد است که بر اساس آن خیران می‌توانند با پرداخت حداقل ۵۰ هزار تومان به صورت ماهیانه، حمایت مادی و معنوی یک یا چند یتیم تحت حمایت را به عنوان فرزندان معنوی خود عهده دار شوند، طرح محسنین نیز از دیگر طرح های مشارکتی کمیته امداد برای حمایت از فرزندان نیازمند غیر یتیم دارای سرپرست بیمار و ازکار افتاده است.

وی افزود: نیکوکاران یزدی طی ۱۱ ماهه امسال هشت میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان به صورت کمک های نقدی و غیر نقدی در قالب طرح «اکرام ایتام» و «محسنین» به خانواده های تحت حمایت کمک کردند، این در حالی است که ۷۵ درصد این کمک ها به صورت نقدی و ۲۵ درصد غیر نقدی بوده است.

مشعل چی با اشاره به مشارکت مردم نوع دوست استان یزد در یاری رساندن به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند گفت: مردم خیّر استان یزد طی ۱۱ ماهه سال جاری ۴۱ میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان در قالب طرح های مختلف مشارکتی به نیازمندان کمک کردند، ۴۲ درصد این کمک ها به صورت نقدی و ۵۸ درصد غیر نقدی بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع کمک های اهدایی ۳۹ درصد کمک های مبتنی بر نیاز محرومان در بخش های بهداشت و درمان، مسکن، اشتغال، جهیزیه و ازدواج، معیشت و امور فرهنگی، ۲۴ درصد زکات و کفارات، ۲۰ درصد اکرام ایتام و محسنین و ۱۷ درصد صدقات بوده است.

شایان ذکر است: کمک های دریافتی در همان محل و طبق نیت خیّران هزینه می‌شود، مردم نیکوکار برای انجام نذورات و انفاقات خود با کمیته امداد مشورت کنند تا این کمک‌ها بهینه و طبق نیاز محرومان همان محل هزینه شود و به دست نیازمندان واقعی برسد.