مسوولیت مهندس صباغی‌فیروزآبادی با رأی اعضا در نظام مهندسی میبد ابقا شد.

به گزارش خبرنگار نارین، انتخابات نظام مهندسی میبد عصر روز دوشنبه ۲۰ اسفند در محل این سازمان برگزار شد.

در این انتخابات، مهندس محمدحسین صباغی ‌فیروزآبادی با کسب ۵۹ رای از ۷۷ رای ماخوذه برای یک دوره دیگر و به مدت سه سال بعنوان رییس نظام مهندسی میبد برگزیده شد.

در این انتخابات یکصد نفر واجد شرایط رای دادن بودند.