بخشدار ندوشن گفت: بارندگی‌ها و طوفان اخیر در منطقه ندوشن شهرستان میبد بیش از ۱۰ میلیارد ریال خسارت برجای گذاشت.

به گزارش نارین‌خبر، «سید بهروز موسوی» گفت: بیشترین خسارات در بخش ندوشن ناشی از طوفان بی سابقه‌ای بود که باعث ضرر و زیان گسترده به بخش کشاورزی و دامپروری شد.

وی افزود: بارندگی‌های اخیر نیز به منازل مسکونی در روستای صدرآباد ندوشن خساراتی وارد کرد که تخریب و ریزش سقف تعدادی منزل مسکونی از مهمترین آنها بود.

موسوی حجم این خسارات را بیش از ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

بخشدار ندوشن با اشاره به صدمات ناشی از بارندگی و طوفان به بافت تاریخی شهر ندوشن نیز تصریح کرد: تعدادی از بادگیرها و نیز آثار تاریخی در معرض خطر جدی قرار دارند که شایسته است دستگاه‌های متولی اقدامات فوری و عملی برای حفظ بناهای ارزشمند ندوشن به جای آورند.