استاندار یزد گفت: مرخصی و مأموریت مدیران استان یزد در شرایط کنونی لغو است و هیچ بهانه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان بابت کمبود نیروی انسانی پذیرفته نیست.

به گزارش نارین‌خبر، محمدعلی طالبی عصر روز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان یزد با بیان اینکه مرخصی و مأموریت مدیران استان یزد در شرایط کنونی لغو است، تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تمهیدات لازم برای در اختیار داشتن نیروهای انسانی طی روزهای شنبه و یکشنبه اندیشیده کنند و هیچ‌گونه بهانه‌ای بابت کمبود نیرو از مدیران دستگاه‌ها موردقبول نیست.

این مقام مسئول در پایان اضافه کرد: ضرورت دارد تا همه شهرداری‌ها طی روزهای آینده آمادگی مقابله با بحران را در استان یزد داشته باشند که در این راستا تجربه در میدان و پای‌کار بودن و همچنین تعامل در استان یزد به‌خوبی در مدت اخیر مشاهده شده که این اقدامات بایستی هرچه بیشتر تقویت شود.