متولی موقوفه حاج علیرضای صادق شهرستان میبد از اختصاص ۲۰۲میلیون ریال از عواید این موقوفه به سیل‌زدگان استان لرستان خبر داد.

کمال توکلی‌ده‌آبادی متولی موقوفه حاج علیرضای صادق شهرستان میبد در گفتگو با خبرنگار نارین، اظهار داشت: با توجه به نیاز مزدم مناطق سیل زده استان لرستان، مبلغ ۲۰۲میلیون ریال از عواید این موقوفه برای خرید انواع لباس، چکمه و لوازم بهداشتی اختصاص یافته است.

وی افزود: این اقدام از محل یکی از نیات این موقوفه عام صورت گرفته است و عصر امروز به استان لرستان ارسال می‌شود.

توکلی اظهار داشت: مردم می‌توانند با در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه، در امر وقف و خدمت رسانی به هم‌نوعان مشارکت کنند.

به گزارش نارین‌خبر، حدود ۱۹۰۰ موقوفه در شهرستان میبد به ثبت رسیده که متشکل از ۴۷۷۵ رقبه متصرفی و غیرمتصرفی می‌باشد.

موقوفه حاج علیرضای صادق یکی از موقوفات غیرمتصرفی شهرستان میبد است.