دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه مهناز افشار دو پرونده در شعبه ۳ بازپرسی دادیاری شهرستان بابل دارد، گفت: یکی از اتهامات مهناز افشار تشویش اذهان عمومی به‌شمار می‌رود که در پی شکایت سید غفار دریاباری طلبه مازندرانی صورت گرفته است.

به گزارش نارین‌خبر، سیدیونس حسینی‌عالمی دقایقی پیش در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری فارس در ساری از صدور احضاریه برای مهناز افشار خبر داد و اظهار کرد: این بازیگر معروف شاکی خصوصی دارد و برای پاسخگویی به دادسرا احضار شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه مهناز افشار دو پرونده در شعبه ۳ بازپرسی دادیاری شهرستان بابل دارد، افزود: یکی از اتهامات مهناز افشار تشویش اذهان عمومی به‌شمار می‌رود که در پی شکایت سید غفار دریاباری طلبه مازندرانی صورت گرفته است.

حسینی‌عالمی با بیان اینکه دادسرای بابل این احضاریه را به نیابت برای دادسرای فرهنگ و رسانه تهران داده است، خاطرنشان کرد: این احضاریه در خصوص توئیت مهناز افشار می‌باشد که از عکس سید غفار دریاباری طلبه مازندرانی سواستفاده کرده است.