مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه شهید مطهری متفکر تحلیلی و صاحب نظر بود گفت: شهید مطهری در فارسی نویسی علوم اسلامی و معارف الهی یک نقطه عطف در تاریخ حوزه است.

به گزارش نارین‌خبر، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار با مدیر حوزه علمیه خواهران یزد و مدیران مدارس علمیه خواهران استان با اشاره به ویژگی‌های شهید مطهری اظهار داشت: تلاش پیوسته و کوشش مداوم یکی از دلایل موفقیت شهید مطهری در دوران زندگانی ایشان بوده است.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه جامعیت همراه با صاحب نظری و عمق از ویژگی‌های شهید مطهری است گفت: جامعیت به این معنا است که در علوم اسلامی مجتهد و صاحب نظر است که تعداد محدودی این ویژگی را داشتند.

وی اضافه کرد: شهید مطهری فردی عقلی و متفکر تحلیلی بود و تا جایی که راه دارد در عمق مطلب رفته و تحلیل عقلی، فلسفی ارائه می‌کند و این مسئله را می‌توان در تمام کتاب‌هایی که توسط ایشان نگارش شده مشاهده کرد.

آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار با مدیر حوزه علمیه خواهران یزد و مدیران مدارس علمیه خواهران استان با اشاره به ویژگی‌های شهید مطهری اظهار داشت: تلاش پیوسته و کوشش مداوم یکی از دلایل موفقیت شهید مطهری در دوران زندگانی ایشان بوده است.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه جامعیت همراه با صاحب نظری و عمق از ویژگی‌های شهید مطهری است گفت: جامعیت به این معنا است که در علوم اسلامی مجتهد و صاحب نظر است که تعداد محدودی این ویژگی را داشتند.

  • منبع خبر : تسنیم