سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد از تایید شهردار منتخب یزد توسط وزارت کشور و صدور حکم وی خبر داد.

به گزارش نارین‌خبر، محسن عباسی هرفته، ضمن اعلام صدور حکم داور نظری، اعلام کرد امیدواریم با حضور وی روند حرکت رو به جلوی شهرداری، سرعت بیشتری بگیرد.

وی ضمن تشکر از همه اعضای شورا که در عین داشتن نظرات متفاوت در انتخاب شهردار، پس از انتخاب داورنظری با همدلی و همراهی کمک کردند تا در فضایی آرام، این امر پیگیری و تشریفات اداری انجام شود، گفت: فضای شورا و شهرداری فضای مثبتی ست و مطمئنا هر یازده عضو شورا با دلسوزی و دغدغه‌مندی که برای شهر دارند به شهردار جدید کمک خواهند کرد تا شهر مسیر پیشرفت و تعالی خود را ادامه دهد.