استاندار یزد با تاکید بر تقویت مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری زیرساختی گفت: در بخش مسکن هم چنان ظرفیت بسیار خوبی برای کار و فعالیت وجود دارد و پویایی در این قسمت برای شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند موجب تحرک در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شود.

به گزارش نارین‌خبر، محمدعلی طالبی روز شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه۹۸، در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان یزد، اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی مسئولیت و نقش آفرینی مهمی در توسعه و پیشرفت استان به لحاظ تامین زیرساخت ها دارد و این در حالی است که در بخش راه به عنوان یکی از اصلی ترین حوزه ها با وجود پیشرفت و اقدامات صورت گرفته، هم چنان نیازمند برنامه های توسعه ای هستیم.

وی اظهار داشت: کمبودها و حساسیت‌های زیادی نسبت به حوزه راه در استان یزد وجود دارد و علی رغم اینکه استانی برخوردار هستیم اما مبحث راه به یکی از مسائل اجتماعی طی سال‌های اخیر تبدیل شده و حتی مواردی بعد امنیتی به خود گرفته است.

طالبی گفت: بر این اساس هم چنان نیازمند توسعه راه ها بر مبنای ضرورت های واقعی در استان هستیم و در بعضی بخش ها نیاز اجتناب ناپذیری برای توسعه راه ها  وجود دارد.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان خاطرنشان کرد: استان یزد در حوزه شهرسازی و تامین زمین نیازمند تحرکی ویژه است، زیرا در بخش مسکن هم چنان ظرفیت بسیار خوبی برای کار و فعالیت وجود دارد و پویایی در این قسمت برای شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند موجب تحرک در بسیاری از بخش های اقتصادی شود.

طالبی افزود: لازم است در تامین زمین برای نیازهای ضروری استان و  بخش های تولید، گردشگری، خدمات و سایر موضوعات، اداره کل راه و شهرسازی زمینه سازی و برنامه‌ریزی موثری انجام دهد.

استاندار یزد بیان کرد: در شرایط فعلی و با توجه به مسائل پیش روی کشور باید موضوع تقویت مشارکت مردم مورد توجه قرار گرفته و در این راستا زمینه‌سازی لازم صورت گیرد زیرا با توجه به کمبود اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری‌هایی که باید توسط دولت انجام شود، نیازمند حضور مردم و مشارکت فعالانه آنها در همه عرصه‌ها هستیم.

وی اظهار داشت: امیدواریم در دوران مسئولیت جدید اداره کل راه و شهرسازی، هم نوایی، همکاری، تعامل مثبت و سازنده‌ای بین همه دستگاهایی که در توسعه استان و تامین زیرساخت ها  نقش آفرین هستند را شاهد باشیم.

استاندار یزد در پایان با بیان این جمله که در مشکلات و موانع یا باید راهی یافت و یا باید راهی ساخت، گفت: اعتقاد داریم نباید خلاف ضوابط شهرسازی و قوانین کاری صورت داد اما در بسیاری ازموارد می‌توان با همراهی و تعامل به نتایج موثری رسید.