محمدعلی نجفی پس از انتقال به دادسرای امور جنایی تهران به دفتر سرپرست دادسرا منتقل شد.

به گزارش نارین‌خبر، محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران روز گذشته پیش از ظهر با شلیک چند گلوله همسر دوم خود را در خانه مسکونی‌اش به قتل رساند.

نجفی بعد از آن گوشی تلفن همراه خود را خاموش کرده و چند ساعتی از وی خبری در دست نبود.

شهردار سابق تهران در ساعت ۱۹:۲۰ شامگاه شب گذشته با مراجعه به پلیس آگاهی تهران بزرگ خود را تسلیم مأموران کرد.

وی در گفت‌وگو با رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

نجفی علت و انگیزه اصلی خود را اختلافات خانوادگی مطرح کرد.