شازدۀ پرباد سعودی برای توجیه خریدهای سنگین تسلیحاتی خویش در این ابعاد وسیع به دشمنی بزرگ و مقتدر نیاز دارد و با معرفی جمهوری اسلامی ایران به این عنوان، در نظر دارد که  شیوخ منطقه را در خواب غفلت نگاه داشته و اهداف پلید خود را از آنان پنهان نماید و بسی جای شگفتی است که چرا شیوخ حاشیه جنوب خلیج فارس به عمق طرح مزورانه و خطرناک شازدۀ پرباد سعودی پی نبرده‌اند.

نارین‌خبر» تناسخ در افسانه های کهن مبحثی سرگرم کننده بوده و همواره گروه هایی به آن باور  داشتند، حلول روح صدام در کالبد شازدۀ پرباد سعودی نیز می تواند قرن بیست و یکم را دستخوش حوادثی تلخ نموده و منطقه را به لبه پرتگاهی بکشاند که در هیچ معادله ای  ثبات و قرار نیابد و وقوع این امر دور از ذهن نیست، چرا که امروزه با توجه به حضور سیاستمدارانی کوتوله و تاجرمآب در عرصه  کرسی های سیاسی نظام سلطه، شاید که جهان، آینده روشنی را در پیش رو نداشته باشد، کوته بینی بیش از حد قدرت‌های سنتی، خبر از فردایی سردرگم می دهد  که  مملو از ائتلاف هایی مقطعی و موردی و ایجاد جبهه هایی متعدد و متحرک و متغیر خواهد بود و تاثیر این امر در تمام جغرافیای سیاسی جهان و به خصوص از اقیانوس هند تا مدیترانه و خاورمیانه و آفریقا و اروپا، قابل پیش بینی است و مرگ آرامش جهانی را به دنبال خواهد داشت.

هدف نهایی شازدۀ پرباد سعودی، سلطه بر تمام شبه جزیره عربستان است و شیخ نشین‌های حاشیه جنوب خلیج فارس بزودی شاهد بلعیده شدن خویش توسط همین برادرخوانده ُ بزرگ خواهند بود و این اتفاق در پروسه ای گام به گام ترسیم و در حال اجراست، شازدۀ پرباد سعودی با معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید، و ائتلاف با شیوخ جنوب خلیج فارس و با منحرف کردن اذهان جهانی، سیطره بر یمن و تنگه باب المندب را در اولویت اهداف خویش قرار داده است و پس از آن در نظر دارد تا با ایجاد  یک درگیری کنترل شده، تمام سواحل جنوب خلیج فارس را در آتش سوزان جنگ به خاکستر تبدیل کرده و با نابودی زیرساخت های بسیار سطحی آنان، دولت هایشان را به برگ های حافظه تاریخ سپرده و در نهایت با سیطره بر تمام شبه جزیره عربستان و حاکمیت بر بیش از نیمی از ثروت گاز و نفت جهان و کنترل گلوگاه های انتقال انرژی، به آرزوهای واهی خویش نائل آید.

شازدۀ پرباد سعودی برای توجیه خریدهای سنگین تسلیحاتی خویش در این ابعاد وسیع به دشمنی بزرگ و مقتدر نیاز دارد و با معرفی جمهوری اسلامی ایران به این عنوان، در نظر دارد که  شیوخ منطقه را در خواب غفلت نگاه داشته و اهداف پلید خود را از آنان پنهان نماید و بسی جای شگفتی است که چرا شیوخ حاشیه جنوب خلیج فارس به عمق طرح مزورانه و خطرناک شازدۀ پرباد سعودی پی نبرده اند و چرا از انگیزه و اهداف این خرید های سنگین تسلیحاتی و نوع ماموریت آنان آگاهی ندارند و نمی دانند که این زرادخانه عظیم تنها برای ایجاد توازن در نبردی مهندسی شده و هدفمند برای کنترل ابعاد جنگ در راستای منافع این به اصطلاح برادرخوانده بزرگ، به کار گرفته خواهد شد.

تمام کارشناسان نظامی به این نکته اذعان دارند که حتی با دراختیار داشتن ده‌ها برابر از این سلاح های هالیوودی نیز هیچ متجاوزی حتی نمی تواند به سواحل حاشیه شمالی خلیج فارس پای بگذارد، با توجه به این موضوع مشخص می شود که تمامی فیگور های بالیوودی و جبهه گیری های شازدۀ پرباد سعودی، حاکی از نمایشی فریبنده است که در پشت آن بتواند اهداف پلید خود را مخفی ساخته و چشم و گوش کوتوله‌های سیاسی و تاجرمآب اروپا و آمریکا را بسته و آنان را از حلول روح صدام در کالبد خود، بی خبر نگه دارد.

  • نویسنده : عبدالوهاب صادقی‌فیروزآبادی