رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور با صدور حکمی سرپرست جدید واحد میبد را منصوب کرد.

به گزارش نارین‌خبر، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی احمدعلی فلاح را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد منصوب کرد.

در متن حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

برادر گرامی جناب آقای احمدعلی فلاح

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

احمدعلی فلاح دانش‌آموخته دوره دکتری تخصصی سازه ـ زلزله واحد علوم و تحقیقات و عضو هیئت علمی رسمی تمام‌وقت است.

معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، مدیریت گروه مدیریت ساخت واحد علوم و تحقیقات یزد، مسئولیت نظارت بر قطعه دوم خط انتقال آب به یزد از جمله سوابق اجرایی وی است.

او چندی نیز نایب‌رئیس اول سازمان نظام مهندسی استان یزد بوده است.