معاون سیاسی امنیتی فرماندار میبد از افزایش گشت‌های نظارتی تابستان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش نارین‌خبر، علیرضا ابوالحسنی در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان میبد، بر تشدید نظارت و کنترل مواد غذایی و آرایشی تاکید کرد و گفت: اصناف از ورود به قاچاق خارج شده و باید حضور گشت‌های مشترک در سطح شهر را برای نظارت بیشتر افزایش داد.

ابوالحسنی افزود: گشت های مشترک درطرح رمضان با ورود به موقع توانستند بربازار نظارت کنند ، این ماموریت تمام نشده است و باید درطول سال گشت های مشترک متشکل از فرمانداری ، صنعت معدن و تجارت، تعزیرات، نیروی انتظامی، برای کنترل بازر ،نظارت های خود را تشدید کنند.

وی گفت: درحال حاضر گشت های مشترک هر هفته درشهرستان میبد رسته های متعدد را زیر ذره بین قرار داده و به دنبال مهارگرانی و جلوگیری قاچاق کالا است.

ابوالحسنی افزود: هفته ای دو گشت مشترک تا پایان سال برای نظارت بیشتر بر بازار با مسئولیت اتاق اصناف در میبد انجام می‌شود.

شناسنامه دارشدن آرایشگاه‌های زنانه و جلوگیری از فعالیت‌های خانگی آنها از دیگر مباحثی بود که در این جلسه برآن تاکید شد.