در جریان حفاری پروژه فاضلاب در شهرستان میبد، تعدادی جمجمه و استخوان انسان از دل خاک بیرون آمد.

به گزارش خبرنگار نارین، در جریان حفاری پروژه فاضلاب در شهرستان میبد، تعدادی جمجمه و استخوان انسان از عمق چندمتری زمین در حوالی یکی از مناطق مسکونی شهر بیرون آمد.

با توجه به وجود قبرستان در این محل به نظر می‌رسد استخوان‌های کشف شده مربوط به دوره معاصر باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میبد شهرستان میبد نیز روز گذشته ضمن تأیید این مطلب به ایرنا گفت: با توجه به تصویر اسکلت جمجمه و زردی‌های روی آن، اسکلت‌های پیدا شده قدمت زیادی ندارد و مربوط به دوره معاصر است و در صورت نیاز باید بررسی بیشتر شود.

رسول مشتاقیان افزود: محلی که استخوان در آن از دل خاک به دست آمده محوطه‌ای است که قبلاً قبرستان مردم منطقه بود.

http://www.narinnews.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA%DB%8C-2-1.gif