با پذیرش استعفای فرماندار تفت و با ابلاغ استاندار یزد، علیرضا نوکار به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان تفت منصوب شد.

به گزارش نارین‌خبر، محمدعلی طالبی استاندار یزد، با پذیرش استعفای محمد محامدی فرماندار تفت، علیرضا نوکار را به‌عنوان سرپرست فرمانداری این شهرستان منصوب شد.

گفتنی است نوکار سوابقی همچون  منشی ویژه رئیس‌جمهور، مشاور رئیس دفتر رئیس‌جمهور، مشاور معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور، مشاور امور مدیران استاندار ‌یزد، مشاور معاون برنامه‌ریزی استانداری، دبیر شورای نظام پیشنهادهای استانداری، معاونت مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری و معاونت مدیرکل حوزه استاندار یزد را در کارنامه خود دارد.

http://www.narinnews.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA%DB%8C-2-1.gif