ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان یزد از فردا ساعت ۷:۳۰ دقیقه خواهد بود.

به گزارش نارین‌خبر، مدیر روابط عمومی استانداری یزد گفت: حسب تاکید وزیر کشور و به منظور حفظ کیفیت خدمت به مردم، ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان یزد با ابلاغ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار به روال سابق برگشت.

صالحی افزود: از چهارشنبه ۱۹ تیرماه ساعت کار ادارات استان یزد ۷:۳۰ دقیقه خواهد بود.

http://www.narinnews.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA%DB%8C-2-1.gif