مسئول ایستگاه‌های سنجش کیفی وضعیت هوای استان یزد گفت: میزان غلظت گرد و غبار در سه شهر یزد، اردکان و میبد چند برابر حد مجاز گزارش شده است.

به گزارش نارین‌خبر، سید مصطفی میرزاده اظهار داشت: منشا پدیده گرد و غبار از اردکان و میبد آغاز و وارد شهر یزد شده و هم اکنون هوای این سه شهر استان یزد در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

وی افزود: در اردکان میزان غلظت گرد و غبار ۴ برابر حد مجاز، در میبد میزان غلظت گرد و غبار ۳/۵ برابر حد مجاز و در یزد، نیز میزان غلظت گرد و غبار ۳/۵ برابر حد مجاز و هوا برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام شده است.