احمدی‌نژاد گفت: بخش اصلی مشکلات ناشی از انحصار و احتکار ثروت در دست عده ای خاص است. این مساله باید حل شود و با برخوردهای قضایی هم درست نخواهد شد.

به گزارش نارین‌خبر، محمود احمدی‌نژاد روز گذشته ضمن حضور و سخنرانی در جمع مردم روستای رودبست بابلسر استان مازندران طی سخنانی با بیان این موضوع که تنها راه حل مشکلات و عبور از شرایط سخت فعلی بازگشت به فرهنگ رضوی، علوی و مهدوی است، اظهار داشت: در سرزمین وسیع ایران و با این همه ثروت خدادادی و انسانهای مومن و توانمند حق نیست که توده های مردم اینقدر در فشار باشند. این وضعیت هیچ ارتباطی با ارزشها و اعتقادات انقلابی ندارد بلکه مشکل به اندیشه ها وتوانایی های مدیران کشور برمی گردد.

وی اضافه کرد: دشمنان هم از ضعف های داخلی سواستفاده می کنند و فشار وارد می‌کنند. برخی معتقدند که مردم نباید در رفاه باشند و برخی معتقدند که اصولا در این دنیا باید زجر کشید و رفاه ضد کمال انسان‌ها است.

رئیس جمهور سابق بیان داشت: به نظرم این ادعاها نه تنها هیچ ارتباطی با فلسفه خلق انسان و ماموریت او در این عالم ندارد بلکه در نقطه مقابل آن است.

وی با بیان اینکه مسئولیت مدیران ارشد جوامع در استقرار ارزشهای الهی بسیار سنگین است. کوچکترین انحراف از ارزشها ، موجب فسادهای عظیم دردامنه اجتماعی می‌شود، اظهار کرد: ریشه شکل‌گیری و توسعه فساد را باید در اندیشه و رفتار حاکمان جستجو کرد.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: علت مشکلات امروز کشور و دیگر جوامع را باید در دوری از این فرهنگ و راه نورانی جستجو کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب که تنها راه حل مشکلات و عبور از شرایط سخت فعلی بازگشت به فرهنگ رضوی، علوی و مهدوی است، گفت: باید به ارزشهای انقلاب که همان ارزش‌های نبوی است برگردیم.

وی افزوود: کار برای خدا، تلاش برای اعتلای جامعه، برقراری عدالت و به رسمیت شناختن حقوق اساسی مردم از جمله آزادی ،کرامت و حق تعیین سرنوشت تنها راه درست است.

احمدی‌نژاد اظهار کرد: در سرزمین وسیع ایران و با این همه ثروت خدادادی و انسانهای مومن و توانمند حق نیست که توده های مردم اینقدر در فشار باشند. این وضعیت هیچ ارتباطی با ارزشها و اعتقادات انقلابی ندارد بلکه مشکل به اندیشه ها وتوانایی های مدیران کشور برمی‌گردد. دشمنان هم از ضعف های داخلی سواستفاده می کنند و فشار وارد می‌کنند.

احمدی‌نژاد افزود: برخی معتقدند که مردم نباید در رفاه باشند و برخی معتقدند که اصولا در این دنیا باید زجر کشید و رفاه ضد کمال انسانها است. به نظرم این ادعاها نه تنها هیچ ارتباطی با فلسفه خلق انسان و ماموریت او در این عالم ندارد بلکه در نقطه مقابل آن است. البته عده‌ای از مدیران نیز ناتوانی خود را ازاین طریق توجیه می کنند چرا که این افراد معمولا خودشان در رفاه کامل زندگی می‌کنند.

وی بیان داشت: خداوند ثروت بی پایان طبیعی را برای استفاده انسانها و اسباب مدیریت، رشد و کمال آنها قرارداده است. حق نیست که ملت بزرگ ایران به دلیل ضعف مدیران ارشد در سختی زندگی کنند.

رئیس جمهوری سابق ایران ادامه داد: وقتی زمین پهناور هست، نیروی کار و پول هم هست این همه زجر و سختی در تامین مسکن برای اقشار مختلف نادرست و خلاف منش انقلابی است. وقتی همه امکانات برای کار و تلاش و تولید و بهره‌مندی هست، بیکاری خیل عظیم جوانان و فقر و ناداری جمع کثیری از مردم حق نیست و ربطی به انقلاب و ارزشهای آن ندارد. این فقط ناشی از ضعف مدیریت و دورشدن از مسیر حقیقی انقلاب است وبس.

احمدی‌نژاد گفت: بخش اصلی مشکلات ناشی از انحصار و احتکار ثروت در دست عده ای خاص است. این مساله باید حل شود و با برخوردهای قضایی هم درست نخواهد شد.

وی با طرح این سوال که آیا اصولا مقامات کشور حق دارند کشور را اینگونه اداره کنند و مردم را اینطور در ضعف و فشار قرار دهند، اظهار داشت: اگر کار بلد نیستند با کدام مجوز شرعی و انسانی همچنان ادامه می دهند؟ آیا ادامه کار آنان خلاف شرع و غصب نیست؟ آیا انقلاب شد که عده ای به هر ترتیب در مراکز قدرت باشند و تمام ارزشها واعتماد عمومی را برای حفظ قدرت خود هزینه کنند؟

احمدی‌نژاد بیان داشت: متاسفانه امروز ضعف مدیریت، کشور و مردم را ضعیف و دشمن را به افزایش فشار و رسیدن به آرزوهای تاریخی اش علیه ملت ایران امیدوار کرده است.

وی با اشاره به این نکته که اگر مردم قوی باشند کشور قوی و شکست ناپذیر خواهد بود، گفت: بنده به عنوان فردی آشنا به کشور و محیط بین‌الملل تضمین می دهم که با انجام چند کار شرایط کاملا به نفع مردم، کشور و انقلاب تغییر خواهد کرد و دشمنان را مایوس و وادار به احترام به حقوق ملت خواهد کرد.

احمدی‌نژاد افزود: توسعه و تکمیل مسکن مهر و باغ شهر، اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها، ادامه طرح بنگاههای کوچک زودبازده و استفاده از معادن سرشار و زمین خدادادی راه عبور سریع از وضع فعلی است. اتفاقا این طرح ها نه تنها نیاز به ارز ندارند بلکه علاوه بر کاهش مصرف ارز فرصت های فراوانی برای ارزآوری غیرنفتی ایجاد می کنند. مردم گناهی نکرده اند که اداره کشور را به آنان سپرده اند.

وی ادامه داد: آیا این ظلم به ملت و انقلاب نیست که به دلیل دشمنی با این فرزند کوچک ملت، و یا اینکه طرح های اساسی متعلق به دولت اوست، طرح ها معطل بمانند وملت و کشور ضرر کنند؟

احمدی‌نژاد گفت: مدیران کشور طرح ها را اجرا کنند و مردم را از سختی نجات دهند، بنده نه تنها هیچ ادعایی نداشته و ندارم بلکه در راه خدمت به مردم و کشور حاضرم همه موجودیت خودم را تقدیم کنم. البته اگر آزادی مد نظرانقلاب و فرصت نظارت همگانی بر رفتار عوامل حکومت داده شود مردم امور را به سامان خواهند کرد.

وی در پایان با طرح این پرسش که آیا راهی برای حل مشکلات جز توزیع ثروت طبیعی بین مردم و تامین نظر مردم و کسب همراهی آنان در اداره کشور وجود دارد، گفت: تردید ندارم که به فضل الهی و خواست و اراده عمومی مردم، شرایط به نفع مردم وانقلاب تغییر خواهد کرد.