کارشناسان اداره حفاظت از محیط‌زیست اردکان از یک آزمایشگاه معتمد در این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار نارین؛ در راستای اجرای دستورالعمل خود اظهاری در پایش، نظارت بیش از پیش بر عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد و به منظور صحه‌گذاری بر نتایج آنالیزهای انجام‌گرفته، رئیس اداره امور آزمایشگاه‌ها و کارشناس اداره حفاظت از محیط‌زیست اردکان از یک شرکت فولاد این شهرستان مطابق با اعلام قبلی آزمایشگاه‌های معتمد مربوطه بازدید و دیدن به عمل آوردند.

این مسئولان در طی این پایش نسبت به بررسی عملکرد واحدها و آزمایشگاه‌های مربوطه، نحوه اندازه‌گیری، کالیبراسیون دستگاه‌ها، نحوه نمونه‌برداری و… نظارت لازم را انجام دادند.

لازم به ذکر است که به شرکت فولاد بازدید شده در خصوص برخی ملاحظات زیست‌محیطی تذکرات شفاهی داده شد.