نماینده مردم بافق در مجلس گفت: مقاومت دولت در برابر اجرای قوانین در شأن مجلس نیست و باید تدبیری اندیشیده شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی یکشنبه ۲۷ مرداد مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: مقاومت دولت برای اجرای قوانین وقت مجلس را می گیرد. برای مثال موضوع قیر در برنامه ششم توسعه و بودجه سالانه آمده است، اما دولت در اجرای قانون تعلل می کند.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس گفت: مقاومت دولت برای اجرای قوانین در شأن مجلس نیست و لازم است رئیس مجلس تدبیری بیاندیشد تا اجرا شود و موضع صحیح اتخاذ شود تا این مشکل تکرار نشود.