در جریان تشکیل مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اردکان، اعضاء هیئت‌مدیره و بازرسان این نهاد انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار نارین؛ مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اردکان با حضور مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد، فرماندار شهرستان اردکان و جمعی از سایر مسئولین در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اردکان با سرمایه سی میلیارد ریالی با مشارکت ۱۸۴ سهامدار که شامل اشخاص حقیقی، تشکل‌ها و اشخاص مستقل بودند، تشکیل شد و در طی این نشست علاوه بر تصویب اساس‌نامه و آیین‌نامه‌های داخلی؛ اعضاء هیئت‌مدیره و بازرسان انتخاب شدند.

گفتنی است که صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اردکان در استان یزد یک‌صد و سی و ششم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و شصت و ششمین صندوق شهرستانی و چهارمین صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان یزد است.