چندماهی هست که بیمارستان‌های میبد و اردکان از وجود متخصص بیماری‌های کلیوی بی‌بهره هستند و بیماران دیالیزی این دو شهرستان مجبورند توسط پزشکان داخلی ویزیت شوند.

برخی مخاطبان نارین‌خبر اعلام داشته اند که چندماهی است بیمارستان‌های میبد و اردکان از وجود متخصص بیماری‌های کلیوی بی‌بهره هستند و بیماران دیالیزی این دو شهرستان مجبورند توسط پزشکان داخلی ویزیت شوند.

در این راستا شنیده شده پزشک فوق تخصصی که قبلا در این دو بیمارستان حضور داشته، بخاطر برخی مسائل در این دو بیمارستان حاضر نشده است و در کلینیک تامین اجتماعی میبد به ارائه خدمت می‌پردازد.

گویا تلاش و رایزنی رئیس بیمارستان میبد نیز برای بازگرداندن این پزشک فوق‌تخصص به محل کار راه به جایی نبرده است و گلایه‌های مردمی در این رابطه ادامه دارد.

نارین‌خبر توضیحات مسئولان را در این زمینه منتشر می‌کند.