حسینیه بزرگ فیروزآباد عاشورای امسال نیز صحنه عزاداری سوگواران حسینی بود.

به گزارش خبرنگار نارین، مراسم عزاداری روز عاشورا، مانند سال‌های گذشته در حسینیه بزرگ فیروزآباد برگزار شد.