شماره 88 هفته نامه فرهنگی و اجتماعی نارین با گستره استانی چاپ و منتشر شد.

به گزارش نارین‌خبر، شماره ۸۸ هفته نامه فرهنگی و اجتماعی نارین به تاریخ ۲۵شهریور ۱۳۹۸ و با گستره استانی چاپ و منتشر شد.

شهروندان می‌توانند نسخه چاپی نشریه نارین را از کتابفروشی‌های مرکز شهر میبد تهیه کنند.