شاعر یزدی در واکنش به سناریوی ادامه‌دار حذف نام و عنوان شهدا از معابر با شعر خود نسبت به این ماجرا انتقاد کرده است.

به گزارش نارین‌خبر، در روزهای اخیر انتشار و یا بازنشر تصاویری از حذف واژه «شهید» از نام تابلوهای خیابان ها و معابر به سرعت به سوژه شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

هادی طالب نیری شاعر یزدی در واکنش به سناریوی ادامه‌دار حذف نام و عنوان شهدا از معابر با شعر خود نسبت به این ماجرا انتقاد کرده است.

خبر آمد که از سر کوچه
داستان شهید پاک شود
هر شهید آسمان یک شهر است
آسمان میشود که خاک شود؟
شعر, این کوچه هاچه دلتنگ است
در تکاپوی حفظ فرهنگ است
انقلابی به وزن رخ داده
نام و یاد شهید آهنگ است
شهدا حافظان فرهنگند
جنگ امروز جنگ فرهنگیست
خون آنها خطوط قرمز ماست
حذف این نام ننگ فرهنگیست
سبزی پرچم و سفیدی صلح
از همین خون قرمز شهداست
سر هر کوچه سنگری برپاست
تا ابد محکم است …پابرجاست

  • منبع خبر : یزدرسا