همایش پیاده‌روی خانوادگی در شهرستان میبد با صحنه های متفاوت و جالبی همراه بود.

به گزارش خبرنگار نارین، همایش پیاده‌روی خانوادگی روز جمعه در مرکز شهرستان میبد برگزار شد.

این همایش با صحنه های متفاوت و جالبی همراه بود.

در این میان برخی شهروندان به ثبت تصاویر خود در کنار مسوولان مشغول بودند.