جبهه انقلاب باید بداند علاوه بر لزوم توجه و تشویق نخبگان و نیروهای انقلابی کارآمد به مشارکت در کارزار انتخابات و همچنین ایجاد بستر لازم برای حضور حداکثری و تأثیرگذار مردم در پای صندوق‌های رأی، خدای‌ناخواسته دچار نوعی رقابت موازی و درونی نشوند.

وحید کریم‌بیکی نارین‌خبر » رفته‌رفته به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم. انتخاباتی که به نظر نگارنده و بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که برآیند آنچه در روز دوم اسفند ۱۳۹۸ اتفاق می‌افتد، تأثیر بسیار زیادی بر انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز دارد و اینجاست که باید برای تقویت دو جایگاه مهم کشور یکی در حوزه قانون‌گذاری (به صورت مستقیم) و دیگری برای حوزه اجرایی کشور (به صورت غیرمستقیم) گام اساسی برداشت.

آنچه امروز بر همگان مشخص شده، این است که اکثر مدیران کهنسال، عملکرد قابل دفاعی در بدنه تقنینی و اجرایی کشور، نداشته و ندارند و پروژه غرب‌گرایان هم با شکست قطعی مواجه شده است و نسخه‌های لیبرالی نیز به هیچ وجه شفابخش دردهای کهن مردم رنجدیده ایران اسلامی نیست.

در این میان نقش و حضور چهره‌های کارآمد، انقلابی، مدیر و مدبر، متعهد و متخصص در صحنه رقابت بسیار حائز اهمیت است. البته که باید چابک‌سازی و جوان‌سازی خانه ملت و در وهله دوم کرسی‌های دولت نیز مدنظر باشد.

لذا جبهه انقلاب باید بداند علاوه بر لزوم توجه و تشویق نخبگان و نیروهای انقلابی کارآمد به مشارکت در کارزار انتخابات و همچنین ایجاد بستر لازم برای حضور حداکثری و تأثیرگذار مردم در پای صندوق‌های رأی، خدای‌ناخواسته دچار نوعی رقابت موازی و درونی نشوند، زیرا این مسأله مسبوق به سابقه است و به طور قطع ضربات جبران‌ناپذیری را به آینده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی کشور وارد می‌کند.

با این توصیف، اجماع جریان انقلاب برای انتخاب اصلح ضروری است و این مهم، نیازمند تبیین، تشریح و معرفی شاخص‌های برجسته و مورد نیاز از یک نماینده کارآمد و انقلابی است، زیرا اصلح همواره از دل صالحین بیرون می‌آید.

پس باید علاوه بر توجه به رویکرد عقیدتی کاندیداها، بر توانایی‌های فردی آنها نیز واقف بود که این نگاه، حاصل‌جمع تعهد و تخصص و رسیدن به نتیجه مطلوب است.

از سویی دیگر باید مواظب و مراقب بود افراد و جریاناتی که در ایام غیرانتخابات از مردم این شهر و نیازهای آنها فاصله داشته و دارند، در آستانه انتخابات احساس تکلیف نکنند و به طرق مختلف، نظر نیروهای چپ و راست را به خود معطوف ننمایند و از رای مردم میبد نردبانی برای ورود به قدرت نسازند؛ چراکه ممکن است مسأله انتخابات مجلس در شهرهایی چون میبد مانند گذشته تَکرار شود.