فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در بین نمازگزاران میبدی حضور یافت.

به گزارش نارین‌خبر، سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه در بین نمازگزاران میبدی حضور یافت.