استاندار یزد با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در حوزه تنظیم بازار در استان گفت: مردم باید جدیت در برخورد با تخلفات را لمس کنند و احساس کنند کار ویژه ای در زمینه تنظیم بازار در حال انجام است و اطلاع رسانی در این زمینه به جامعه آرامش خاطر خواهد داد.

به گزارش نارین‌خبر، «محمدعلی طالبی» در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان یزد که با حضور اعضای این کمیته در سالن حمیدیا استانداری برگزار شد، با تشکر از اقدامات موثر انجام شده در حوزه تنظیم بازار، گفت: در کنار کنترل بازار موضوع آرامش بخشی به مردم را نیز باید در دستور کار خود قرار دهیم.

استاندار با بیان این که بحث روانی افزایش قیمت سوخت همواره بیش از تاثیر آن بر بازار است، افزود: مردم باید این اطمینان را پیدا کنند که دستگاه‌های اجرایی بدون ذره‌ای ملاحظه با گرانفروشان برخورد خواهند کرد.

طالبی از ایجاد کمیته ای برای کنترل نرخ حمل و نقل عمومی خبر داد و افزود: علاوه بر نظارت و کنترل نرخ حمل و نقل عمومی، احصا مشکلات در زمینه سهمیه بندی بنزین از وظایف کمیته است. وی در انتها عنوان کرد:‌ مردم باید کاملا در جریان فعالیت بازرسان، ناظران و صدور احکام تعریزات حکومتی قرار گیرند به طوری که احساس کنند که نظارت ویژه ای بر بازار حاکم است و باید این پیام به مردم داده شود که مراقبت لازم در حوزه تنظیم بازار صورت می‌گیرد.