بیمار 49 ساله یزدی بعد از مرگ مغزی اعضای بدنش را به بیماران نیازمند اهدا و سی و ششمن ایثار ماندگار امسال استان یزد را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش نارین‌خبر، یک بیمار یزدی به نام«مختار جاهد» که چندی پیش در بیمارستان شهید رهنمون یزد بستری شده بود، با وجود تلاش مستمر کادر درمانی این بیمارستان به فوت و مرگ مغزی کرد.

بعد از تأیید مرگ مغزی این بیمار ۴۹ ساله اهل و ساکن یزد، با کسب رضایت کتبی از خانواده وی اعضای بدنش برای پیوند به بیماران نیازمند جراحی و برای اهدا به بیمارستان شهید صدوقی و ابوعلی سینای شیراز منتقل شد.

گفتنی است؛ این عمل سی و ششمین اهدا عضو امسال استان یزد است که با عنوان ایثار و فداکاری مرحوم «مختار جاهد» ثبت شده است.