طبق خبرهای رسیده رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان میبد از سمت خود استعفا کرده است.

به گزارش نارین‌خبر، مصطفی اعتمادی رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان میبد با نوشتن متن استعفای خود، خواهان کناره‌گیری از این سمت شده است.

خبر مرتبط» دولتمردان گره‌گشای ملت باشد/ برخی زورشان فقط به چند کشاورز مظلوم می‌رسد!

وی یکی از مدیران میبدی بود که عملکرد ادرای و سازمانی اش مورد اعتراض شدید مردم و برخی مسئولان شهرستان بود.