شماره 95 هفته نامه فرهنگی و اجتماعی نارین با گستره استانی چاپ و منتشر شد.

شماره ۹۵ هفته نامه فرهنگی و اجتماعی نارین به تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۸  با گستره استانی چاپ و منتشر شد. شهروندان می‌توانند نسخه چاپی نشریه نارین را از کتابفروشی‌های مرکز شهر میبد تهیه کنند.