در نشستی با حضور آیت‌الله اعرافی، سند همکاری میان آموزش‌وپرورش میبد و مرکز فنی‌وحرفه‌ای این شهرستان امضاء شد.

به گزارش نارین‌خبر، آیت الله علیرضا اعرافی صبح روز شنبه در نشست آموزش و پرورش شهرستان میبد با امضاء سند همکاری بین آموزش و پرورش میبد و مرکز فنی و حرفه ای بر توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه‌ای در آموزش و پرورش تاکید کرد.

وی با بیان این که آموزش و پرورش باید پرچم‌دار تعمیم قلمرو‌های هنری باشد و حوزه هنر و ادبیات و مسائل فرهنگی و دینی را تقویت کند، افزود: براساس سند تحول آموزش و پرورش، استان یزد و شهرستان میبد، آموزش و پرورش باید سبقه فنی و مهارتی پیدا کند.

اعرافی در این نشست از مسئولین کانون پرورشی فکری نوجوانان استان و شهرستان میبد و توجه آنها به هنر و ادبیات و مسائل فرهنگی و دینی دانش آموزان قدردانی کرد.