پلیس آگاهی میبد ضمن اعلام کشف مقدار زیادی طلا در میبد عنوان کرد، مالک با مراجعه به پلیس آگاهی میبد و ارائه نشانی دقیق، آنها را تحویل بگیرد.

پلیس آگاهی میبد در تماس با نارین‌خبر اعلام کرد، مدت‌ها پیش مقدار زیادی طلا در شهرستان میبد پیدا شده و تحویل این نهاد گردیده است، لذا حسب‌الامر مقام قضایی با اعلام موضوع در رسانه‌ها، از مالک طلاها درخواست می‌شود، با مراجعه به پلیس آگاهی میبد و ارائه نشانی دقیق، آنها را تحویل بگیرد.