جانباز ۷۰ درصد میبدی که از وی به عنوان شهید زنده یاد می‌شود، در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن این شهرستان حاضر شد.

به گزارش خبرنگار نارین، حاج حسین خسروخاور – جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی- که از وی به عنوان شهید زنده یاد می‌شود، در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان میبد حضور داشت.

حاج حسین خسروخاور جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی است که پس از اعزام به جبهه‌های حق علیه باطل در سال ۱۳۶۲ به درجه رفیع جانبازی نائل آمد و در اثر اثابت ترکش، اجزای اصلی صورت خود را از دست داد.