بخشدار مرکزی میبد با حضور در روستای رکن‌آباد و منزل خانواده عبدی، تولد سه‌قلوها را به این خانواده تبریک گفت.

به گزارش نارین‌خبر، محمدجواد احمدی بخشدار مرکزی میبد با حضور در روستای رکن‌آباد و منزل خانواده عبدی، تولد سه‌قلوها را به این خانواده تبریک گفت.

این سه‌قلوها که ۲۰ روز است چشم به جهان گشوده‌اند، محمدطاها، محمدیاسین و محمدپارسا نام دارند.

این سه‌قلوها که با به دنیا آمدنشان در ایام انتخابات، به سه‌قلوهای انتخاباتی شهرت یافتند باعث شدند؛ صندوق سیار انتخابات به این روستا رفته و اخذ رأی از این خانواده به‌صورت سیار انجام شود.

احمدی گفت: تولد این سه‌قلوها در ایام انتخابات و در آستانه ایام عید نشان از سال پر خیروبرکت است و خانواده‌هایی که در این شرایط اقتصادی، در راستای سیاست‌های افزایش جمعیتی حرکت می‌کنند نیازمند تقدیر و ستایش است.