تلاش اعضای کارگروه جهادی جبهه فرهنگی شهرستان میبد اقدام به ضدعفونی خودروهای عبوری از ویروس کرونا ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار نارین، اعضای کارگروه جهادی جبهه فرهنگی شهرستان میبد با همکاری هلال‌احمر و شهرداری با استقرار در ورودی‌های اصلی و برخی معابر شهر میبد اقدام به ضدعفونی خودروهای عبوری کردند.

این کارگروه‌ها متشکل از هفت اکیپ دو روز گذشته مختلف اقدام به ضدعفونی خودروهای عبوری از ویروس کرونا، کردند و فعالیت آنها ادامه دارد.

خودروهای عبوری در مسیرهای منتهی به میدان آیت‌الله‌خامنه‌ای از سمت جبوب، خیابان سلمان فارسی، بلوار بسیج -حدفاصل میدان جانباز- بلوار مدرس و برخی گذرگاه‌های دیگر از مواردی بودند که توسط کارگروه جهادی جبهه فرهنگی شهرستان میبد ضدعفونی شدند.