رئیس اداره ثبت و احوال شهرستان میبد گفت: در سالی که گذشت ۴۸۶ مورد ازدواج صورت گرفته است اما در مقایسه با سال ۹۷ کاهش ۴/۲ درصد روبرو بودیم.

به گزارش نارین‌خبر، حسن زارعی گفت: جمعیت شهرستان میبد تا آخر سال ۹۸ به صد و پنج هزار ۵۴۱ نفر رسیده است که از این تعداد پنجاه و سه هزار و ۹۷۶ نفر مرد و پنجاه و یک هزار و ۵۶۵ نفر زن می‌باشد.

او با اشاره به اینکه در سال ۹۸ هزار و ۸۰۶ واقع ولادت در شهرستان صورت گرفته است افزود: از این تعداد ۹۰۸ نفر پسر و ۸۹۸ نفر دختر می‌باشد این در حالیست که آمار ولادت در شهرستان میبد در سال ۹۷ دو هزار و ۶۰ واقع بوده که این نشان دهنده کاهش ۳/۱۲ درصدی ولادت در سال ۹۸ می‌باشد.

زارعی بیان کرد: در سال گذشته ۴۶۴ نفر فوت کرده اند و از این تعداد ۲۶۹ نفر مرد و ۱۹۵ نفر زن می‌باشند که این آمار در مقایسه با سال ۹۷ با ۴۳۵ واقع وفات ۶/۷ درصد افزایش داده است

رئیس اداره ثبت و احوال شهرستان میبد تصریح کرد: میانگین سن ازدواج در مردان ۲۷/۲ و در زنان ۲۱/۸است که در سالی که گذشت ۴۸۶ مورد ازدواج صورت گرفته است، اما  در مقایسه با سال ۹۷ کاهش ۴/۲ درصد روبرو بودیم.

زارعی در ادامه با بیان اینکه ۸۷ درصد از شهروندان میبدی درخواست کارت هوشمند ملی داده اند گفت: تا کنون پنجاه و نه هزار و ۴۱۲ نفر کارت ملی هوشمند درخواست کرده اند که از این تعداد قریب به ۹ هزار کارت هوشمند ملی در مرحله چاپ و صدور است که این شهروندان می‌توانند با رسید دفتر پیشخوان امور بانکی خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه از زمان اجرای طرح شناسنامه مکانیزه چهل وپنج هزار و ۵۶۴ شناسنامه چاپ شده است، اظهار داشت: فراوانی نام‌ها در پسران به ترتیب امیرعلی، امیرعباس، امیرحسین، ابوالفضل، محمد، علیرضا و دختران به ترتیب فاطمه، زهرا، زینب، ریحانه و حلما می‌باشد.

رئیس ثبت احوال شهرستان میبد در پایان بیان کرد: از شهروندان خواهشمندیم برای ثبت ولادت در زمان قانونی ۱۵ روز و ثبت وفات در زمان قانونی ۱۰ روز به اداره ثبت و احوال مراجعه کنند و همچنین در انتخاب نام فرزندان خود دقت لازم را داشته باشند.