طی حکمی از سوی سرپرست مخابرات منطقه یزد، سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات مخابرات یزد منصوب شد.   

به گزارش نارین‌خبر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد، سید حسین ابریشم که بیش از این با سمت رئیس امنیت شبکه و فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت بود از طرف زارع سرپرست مخابرات منطقه یزد به سمت سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات مخابرات یزد منصوب شد.

شایان ذکر اینکه سید حسین ابریشم در سال ۱۳۷۹با سمت کارشناس نگهداری سوئیچ تلفن سیار در مجتمع مخابراتی شهید صدوقی استخدام مخابرات شد و بعد از آن در سمت هایی چون کارشناس و کارشناس مسئول نگهداری شبکه صورتحساب تلفن سیار، رئیس اداره خدمات رایانه و رئیس اداره امنیت شبکه و فناوری اطلاعات استان یزد مشغول به فعالیت بود.