دادستان میبد دستور تشدید نظارت و بازرسی های فنی و تخصصی در حوزه کارگری را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار نارین، علی باقرپور -دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد- در پی وقوع حوادث اخیر در بخش صنعت که منجر به مصدوم و یا فوت شدن تعدادی از کارگران شده بود، دستورات ویژه جهت تشدید نظارت و بازرسی های فنی و تخصصی را صادر کرد.

وی طی نامه‌ای به ادارات تعاون، کار و امور اجتماعی و صنعت، معدت و تجارت و همچنین به مدیریت شهرک‌های صنعتی جهان آباد و شمس آباد، بررسی و نظارت بیشتر و گزارش‌دهی موارد تخلف به دادستانی را خواستار شد.

دادستان میبد در بخشی از این نامه تصریح کرده است: «نظر به اینکه وقوع حوادث ناشی از کار در طول چند ماه گذشته در مجموعه کارگری شهرستان روند افزایشی داشته و این موضوع منجر به فوت یا نقص عضو و ایراد صدمه به کارگران بخش های صنعتی از جمله کارگران مجرب و دارای حرفه خاص که از سرمایه های رونق و جهش تولید می باشند، گردیده است و عمدتا علت وقوع این حوادث، عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی کار توسط کارفرمایان بوده است، لذا ضمن تشدید بازرسی های فنی و تخصصی، موارد تخلف به این دادستانی گزارش گردد.»

همچنین در قسمت دیگری از این نامه آمده است؛ «در صورت وقوع حوادث مشابه، تا زمان رفع موانع ایمنی، موضوع تعطیلی و عدم فعالیت واحد متخلف، مستندا به ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، در دستور کار خواهد بود.»