دکتر کمال یزدی به عنوان معاون فنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار نارین، طی حکمی از سوی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان، دکتر کمال یزدی به عنوان معاون فنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد منصوب شد.

حسب ابلاغ صادره از سوی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدقی یزد، از وی خواسته شده با به کارگیری توان و تجربه‌ای که در اختیار دارد، خدمات مورد انتظار حوزه بهداشت و درمان را به انجام برساند.

دکتر کمال یزدی از دیماه ۱۳۸۹به مدت ۴ سال  سرپرستی مرکز بهداشت و درمان میبد را برعهده داشت و فعالیت‌های مجدانه‌ای در زمان مسئولیت وی صورت گرفت.

خبر مرتبط»  سرپرست جدید مرکز بهداشت میبد معرفی شد

                   تشکر آیت الله اعرافی از دکتر کمال یزدی