دو واحد آزمایشگاهی در میبد و اردکان به دلایل عدم انطباق جواب های تست کرونایی با واقعیت و گرانفرشی به دستور مقام قضایی پلمب و فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش نارین‌خبر، طی بررسی و بازرسی به عمل آمده توسط پاسداران گمنام امام زمان اطلاعات ناحیه مقاومت بسیج میبد از دو واحد آزمایشگاهی در میبد و اردکان به دلایل عدم انطباق جواب های تست کرونایی با واقعیت و گرانفرشی به دستور مقام قضایی پلمب و فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

گفتنی است این افراد سود جو با سوءاستفاده از موقعیت خود، زمانی که فرد برای گرفتن جواب آزمایش بیمار خود به آزمایشگاه مراجعه می کرد با پرسیدن وضعیت بیمار اقدام به صدور جعلی جواب آزمایش تست می کردند.